Osud míchá karty, ale hrajeme my!!!

Sny Š-V

19. ledna 2007 v 23:10 | Destella |  Sny, podvědomí
Šatník viděti - štěstí a prospěch.
Šaty bílé viděti - štěstí v lásce, a v podnikání .
Šaty černé viděti - smutek, ztráta milého, bolestivá zkušenost.
Šaty hezké míti - v dobré situaci se nacházeti.
Šaty karmínové viděti - vysoké stáří, pocta, dobrá volba v lásce.
Šaty modré viděti - štěstí, radost, věrné přátelství.
Šaty pestré viděti - vrtkavé štěstí, nebezpečí, ztráta přátel nebo milého.
Šaty práti - spořivý býti.
Šaty roztrhati - mrzutost, podrážděnost, hněv.
Šaty šarlatové viděti - ztráta díky přátelům, spor kvůli maličkosti, mrzutost kvůli dětem.
Šaty špinavé, roztrhané viděti - dívka svého milého těžko za muže dostane, přátele ztratiti.
Šaty viděti, nebo si oblékati - štěstí, příznivé okolnosti.
Šaty zelené viděti - od oblíbeného před jinou přednodst dostati.
Šaty žluté viděti - faleš, žárlivost, ztráta příznivce.
Šermovati - zmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého.
Šermovati o cenu - znamená šťastný výsledek obchodů.
Šeříkový keř viděti - nemoc a starosti.
Šestinedělka - úmrtí.
Šibenici viděti - falešné přátele míti, neštěstí a neklid.
Šibenici viděti, na ní věšen býti - ke slávě přijíti, ale také s hádkou počítati.
Šípky viděti - chudoba.
Šperky nositi - pro ženy zámožnost, pro muže pronásledování.
Špinavý býti - nemoc.
Špiniti se - štěstí.
Šplhati na kopec - nesnáze.
Šplhati na sloup - chudoba, nouze.
Šplhati na strom - ku slávě a poctám přijíti.
Štětiny viděti - překážky v podnikání.
Štít domu zřícený viděti - nešťasné úmrtí.
Šumění vody - neštěstí na cestách.
Tele viděti - nerozumné kousky vyváděti.
Tele zápasiti viděti - z nemoci se uzdraviti.
Tělo, vlastní obnažiti - s ostudou počítati.
Tělo zraniti - do nesnází se dostati.
Temnota, v ní se nacházeti - v nouzi se octnouti.
Temnota, z ní na světlo vyjíti - vysvobození z velkého nebezpečí.
Tchoře viděti - ošklivá nemoc.
Tlumok zavazovat - nastávající cesta.
Tlusté děti míti - znamená dobrý rok.
Tlustý býti - nečekané bohatství.
Topiti se - blahobyt, štěstí.
Topiti se někoho viděti - vítězství nad nepřítelem.
Továrnu míti nebo viděti - dobré obchody.
Trávu viděti - mějte se na pozoru před lichvářem.
Trn, jím býti píchnut - ukončení známosti.
Trosky hradu, na ně šplhati - nebojácnost v každém nebezpečí.
Trosky hradu viděti - zarmoucenost, truchlivost.
Trosky hradu, z nich spadnouti - škodu utrpět.
Tržiště viděti - nouze a nepohoda.
Třešeň viděti - pěkné počasí.
Třešně kyselé jísti - zádumčivost, smutek.
Třešně viděti, nebo jísti - nepříjemnosti různého druhu.
Tučněti - bohatství.
Tuk jísti - nemoc.
Tuk vařiti - ztráta, prohra.
Tužku viděti - dobré zprávy.
Tvář zakrývat - špatné zprávy.
Tvář bez nosu - smrt.
Tvář bledá - nemoc nebo úmrtí.
Tvář mýti - žal.
Tvář pěknou míti - dobrý průběh předsevzetí.
Tvář pěknou potkati - hodně radosti.
Tvář pěknou ve vodě viděti - dlouhý život.
Tvář hezkou v zrcadle viděti - splněné přání.
Tvář ošklivou míti - hodně starostí.
Tvář ošklivou ve vodě viděti - nepřátelství.
Tváře hubené - truchlivost, lítost.
Tváře tlusté, červené - dobré vyhlídky.
Ubohý býti - den plný starostí.
Uhelný důl viděti - s vdovou se oženiti.
Uhlí hořeti viděti - opatrnost při volbě přátel.
Uhlí viděti - bohatství, štěstí.
Umyvadlo mosazné nebo měděné viděti - věrnost.
Umyvadlo, v něm se mýti - splacení viny.
Urazit se - přízeň a blahovůle.
Uvězněný býti - ztráta štěstí.
Uzel dělati - někoho do rozpaků uvésti.
Uzel rozvázati - do zmatků řád vnésti.
Uzel viděti - v rozpacích býti.
Úctu jiným prokazovati - ponížení, pokoření.
Úctu přijímati - příznivé přijetí.
Úhoře mrtvého viděti - zármutek a mrzutost.
Úhoře staženého viděti - z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází.
Úhoře z vody tahati - znamená konec nemoci, uzdravení.
Únos - neočekávaná rychlá svatba.
Úrodu dovézti domů - dědictví.
Úřad obdržeti nebo zastávati - ztrátu utrpěti.
Ústřice viděti nebo jísti - úspěch v podnikání, sťastné těhotenství.
Váček prázdný najíti - nevděk.
Váček s penězi najíti - žádný zisk.
Válečné zbrojení viděti - zlé znamení.
Válka, do ní táhnouti - s vrchností míti co do činění.
Vápno - vyhlídka na vysoké výdaje.
Vařiti - velkolepou slavnost očekávati.
Vavřínový věnec viděti - úctu získati.
Včelí úl viděti - blaženost, prospěch.
Včely med sbírati viděti - dostati dobrou radu.
Včely, od nich bodaný býti - brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.
Včely pracovati viděti - dobře se míti.
Včely rojící se na stromě viděti - posílení lásky a věrnosti.
Včely rojící se viděti - popletené záležitosti.
Včely viděti - dobré znamení.
Vdávati se - potíže, neštěstí, chudoba.
Vědce viděti nebo s ním mluviti - podvedený býti.
Vejce červené viděti - hněv, požár, úmrtí přítele.
Vejce jísti - otcem se státi a tím šťastný býti.
Vejce míti - výhra, domácí pohoda.
Vejce najíti - ženichem nebo nevěstou se státi.
Vejce rozbité viděti - ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).
Vejce shnilé rozbíti - do zlých řečí se dostati.
Vejce spadnout nechati - nesvornost.
Vejce viděti nebo koupiti - úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život.
Vejce žluté viděti - vážná nemoc.
Velblouda viděti - neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.
Vemeno krávy viděti - požehnání, dárek.
Věnec dělati - pracovitost.
Věnec nésti - znamená projevení úcty.
Věnec na pohřbu viděti - dědictví nebo ztráta existence.
Věnec ošklivý, ze zeleného listí - splnění přání.
Věnec z dubového listí dostati - vyznamenání.
Věnec z klasů na hlavě - vyznamenání.
Věnec z myrty viděti - svatba.
Věřitele viděti nebo jeho návštěvu očekávati - dobré, ale obtížné obchody sjednati.
Veselost ve spánku - neklid, nepokoj.
Vesničana chudého navštíviti - o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.
Vesničana mluviti viděti - veselé dny přijdou.
Vesničana zámožného viděti - znamená štěstí.
Veverka, od ní býti pokousán - znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.
Veverku viděti - znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.
Vězení, do něj býti veden - štěstí, zdraví.
Vězení, v něm býti - útěcha od přátel, povýšení.
Vězení, z něj propuštěn býti - nemoc, smrt.
Vězení viděti - klid získati.
Vidličku míti, nebo viděti - oklamán(a) býti.
Vílu viděti nebo s ní mluviti - velké štěstí ve všem.
Vlajku nésti - úctu získati.
Vlajku vlající viděti - nebezpečí, blížící se neštěstí.
Vlasy cizí nositi - nemoc na blízku.
Vlasy červené míti - nepřátelé na blízku.
Vlasy česati - štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.
Vlasy dlouhé míti - vážený a oblíbený býti.
Vlasy hezké černé míti - zdraví.
Vlasy rozcuchané míti - rodinné rozepře.
Vlasy stříhati si nechati - nepříjemnostem se vyhnouti.
Vlasy šedé míti - starostmi obtížen býti.
Vlasy ustřihnouti - ulehčení od starostí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama