Osud míchá karty, ale hrajeme my!!!

Květomluva L - Z

22. prosince 2006 v 22:21 | Destella |  Květomluva
Laskavičník - Hořím láskou k tobě
Lebeda - Přináším ti dobrou zprávu
Leknín - Vzpomínáš ještě?
Len setý - Věřím, že rodina a domácnost ti bude nade vše
Lesknice - Tatam je moje pohoda
Levandule lékařská - Tvá slova nejsou upřímná, nerozumím jim proto
Lilek - Setkávat se budeme nejraději večer .Tato doba je naší lásce nejpříznivější
Lilie bílá- - Věřím ti že jsi nevinná, nic nedám na lidské řeči
Lilie červená - Nebaž po bohatství!
Lilie bílá - Skromnost a nevinnost zdobí tebe, Je báječné být s tebou.
Lilie oranžová - Nenávist.
Lilie žlutá - Falešná krása.
Lilie zlatá - Vroucná je moje láska k tobě
Lipová větévka - Mám se vzdáti veškeré naděje?
Lipový květ - Rozumíš mi?
Lipový list - Spi klidně, dobrou noc!
Lískový květ - Má náklonnost k tobě je upřímná
Lískový oříšek - Prosím ještě o jedno políbení
Lněný květ - Tichá domácnost nade vše
Lobelka - Jsi pro mě příliš vzešená
Lopuch větší - Rád bych tě přivinul ke svému srdci
Lucinka(vojtěžka setá) - Žádáš příliš mnoho, to není možné
Lýkovec jedovatý - Ty mne podvádíš!
Maceška - Trápíš mne velice.
Maceška polní - Nepokládej mé přátelství za lásku k tobě
Magnólie - Neviděl nikdo, když jsem tě líbal?
Majoránka zahradní - Proč jsi stále tak chladná, což jsi nepoznala lásky?
Mák setý - Jsi příliš pohodlný milovník
Mák vlčí - Neprozraďme naši lásku
Malina - Za naši lásku se nemusíš před lidmi stydět. Láska je jen jedna, a to láska upřímná a věrná
Malinový květ - Získal jsi moji úctu
Mandle - Ráda bych se vdávala
Mandle hořká - Trpce jsi mne zklamala
Mandlový květ - Mám jen jediné přání
Mandragora - Mohu ti důvěřovat?
Marulka - Nelíbí se mi tvoje lichocení, protože není upřímné
Mařinka vonná - Dále nepátrej!
Máta peprná - Čas hojí vše, i kruté rány lásky.
Mateřídouška - Zklamal jsem se! Marně jsem čekala tvoje objetí
Mečík - Tvůj bol mě dojímá
Meduňka lékařská - Kudy chodím, stále na tebe myslím
Mech - Jsi tvrdohlavá
Meloun - Za věrnost dostane se ti odměny
Merlík - Chci ti něco říci
Meruňková větvička - Kořím se ti
Meruňkový květ - Vyslyš hlas mé lásky
Měsíček lékařský - Musíš být mou
Metlice trstnatá - Promiňte laskavě
Mišpule německá - Nastav ústa, chtěla bych tě políbit
Modřínec - Pamatuješ se na své sliby?
Modřínová větvička - U mne nalezneš vždycky útulek
Mochyně (židovská třešeň) - Zanech mne, nevšímej si mne již
Morušovník - Slíbila jsi věrnost, splníš slovo?
Mrkev - Mám tě rád, ale jsem nesmělý
Mučenka - Lásce je nutno přinášet oběti
Muškát - Jsem šťasten, jsi-li se mnou
Muškátový květ - Sním o tvém objetí
Myrta obecná - Vítězstvím naší lásky bude manželství
Náprstník - Nezbývá mi pro tebe čas
Narcis - Koho by neupoutala tvá krása? Zůstaň stále taková.
Narcis bílý - Vynikáš hrdostí. Hrdost tvá činí tě směšnou/ným.
Narcis žlutý - Proč chceš zmařit naši lásku? Závidím každému, na něhož pohlédneš.
Netík - Příliš podléhám tvým svodům
Netřesk - Věřím v naše budoucí štěstí
Netýkavka - Nepřibližuj se ke mě
Ocún jesenní - Pamatuj, tvoje láska i krása pomine
Ohnice - Jedno obejmutí ti poví víc než sterá slova
Okrotice - Divíš se, že jsme se opět shledali?
Okurka - Dozvěděl jsem se, že miluješ jiného
Okurkový svět - Běda mému soku v lásce!
Oleandr obecný - Má milá, každý tě musí hned milovat
Olivová větévka - Smiřte se!
Olivový květ - Máš dobré srdce a to je základ našeho přátelství i lásky.
Olšová větévka - Řekni mi: mohu ti v lásce věřit?
Olšové listí - Kdy mě vyslyšíš?
Oměj - Přijď opět na smluvené místo, budu tě čekat
Orchidea - Je možné tvé srdce obměkčit?
Orchidea Cattleya - Zralá krása.
Orlíček - Miluji tvoje mládí a odvahu
Ořechový květ - Čiň, co chceš!
Ořechový list - Vše v dobré se obrátí, neztrácej naději
Ořech vlašský - Sytíš nové naděje ve spokojený život
Osiková větvička - Ráda bych se vdávala
Ovesná lata - Zmýlil jsi se ve mně, milý
Palmový list - Žijeme v míru
Pažitka - Lásce nikdo neodolá
Pelargónie - Skloň se ke mně!
Pelyněk - Je nám souzeno, že se musíme rozejít
Pěnišník - Budeme šťastni, jen mi důvěřuj
Penízek - Jsem k tobě připoután
Pepř - Musíš rozumět žertu, neboť žert je kořením života
Petrklíč - Kdo je pánem tvého srdce?
Petržel - Skromnost je vlastnost, která tě krášlí
Petunie - Vztek.
Pivoňka - Minula krásná doba naší lásky
Plamének - Věřím ti, tys mojí jedinou nadějí
Platan - Jsi nevěrná a nestálá
Podběl - Dnes mě ještě očekávej
Podražec - Vyznávám ti lásku
Podsněžník - Tys moje první láska
Pohanka - Tys mne pohaněla, nechci s tebou již nic mít
Pomerančovník - Mou lásku si musíš umět vydobýti
Pomerančový květ - Má láska je upřímná, nechť je takovou i tvá
Pomerančový list - Buď celá moje
Pomněnka - Nezbývá nám nic nez vzpomínání
Popenec - Byla bys mi dobrou manželkou a hospodyní
Prha arnika - Mohu ti důvěřovat?
Proso - Proč mi již nedůvěřuješ?
Protěž - Naše láska potrvá až za hrob
Pryskyřník - miluješ příliš často změnu
Pryšec - Musíme dávat pozor, naší lásce hrozí nebezpečí
Přeslička - Proč jsi tak mrzutý? Co je toho příčinou?
Psárka - Moudrost i trocha lsti, přemohou všechny překážky
Pstroček dvoulistý - Proč se nesneseme?
Pšeničný klas - Poznal jsem ti na očích, že mou lásku opětuješ?
Ptačí zob obecný - Dnes večer určitě přijdu na sjednané místo
Pupalka - Jsi příliš zvědavá, a to ti nesluší
Puškvorec - Každý tě rád vidí
Pýchavka - Tvé skutky jsou hříšné, nevěrnice
Pýr plazivý - Vyslyš mé prosby
Rajské jablíčko - Také radost má slzy. Onou nepříjemností jsi si sama vina
Pýr plazivý - Vyslyš mé prosby
Rajské jablíčko - Také radost má slzy. Onou nepříjemností jsi si sama vina
Rákos obecný - Tvá věrnost přetrvá všechna nebezpečenství
Reveň - Jednej rychle!
Rezeda vonná - Upřímná mysl a dobré srdce je mi milejší nad pomíjivou lásku
Rhododendron - Budeme šťastni, jen mi důvěřuj.
Rmen - Chladností splácíš moji lásku!
Routa - Nic nás nemůže rozdělit
Routička - Chtěla bych ti říci, jak by mě těšil svět s tebou
Rozchodník - Sbohem, když je nám to souzeno
Rozmarýna - Chci být jen tvou
Rozrazil - Pro tebe se odvážím všeho na světě
Rožec - Marná je moje touha
Rulík zlomocný - Krásná jsi, ale tvé srdce je zrádné
Růže - Vyznávám ti lásku
Růže bílá - Soužím se, neboť jsi mnou opovrhla
Růže bílá plný květ - Nevinnost, Jsi božská .
Růže bílá poupě - Příliš mladá na lásku.
Růže červená - Náležím zcela tobě.
Růže oranžová - Touha.
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdob.
Růže rudá - Miluji tě.
Růže rudá kytice plný květ - Vděk, Vyjádření díků.
Růže rudá & bílá - Jednota.
Růže rudá & žlutá - Blahopřeji.
Růže růžová - Věř mi, Půvab.
Růže růžová & bílá - Vždy tě budu milovat.
Růže jasně červená - Jsem velmi blažen tvojí láskou
Růže měsíční - Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdob
Růže plná - Proč odpíráš mi lásku svoji?
Růže stolistá - Obdivuji se ti
Růže žlutá - Žárlím na tebe
Růžičková větvička - Ne!
Růžové poupě - Musím věřit ve štěstí
Růžový list - Ano!
Rybízová větvička - Snesl bych ti modré z nebe
Řasa - Tys dobrá dušička
Řebříček - Nudíš mne
Ředkev - Neplač, svých slz si ušetři
Řepka - Závidíš mi
Řeřicha - Rozhodni sama o naší lásce
Řešetlák - Jsi ke mně nemilosrdná. Neznáš slitování
Saintpaulia bílá - Skromnost.
Saintpaulia fialová - Dejme štěstí šanci.
Saintpaulia modrá - Věrnost.
Salát - Poraď, co mám činit?
Samorostlík - Vidím tě stále
Sasanka - Nechci lásku z přinucení
Sasanka žlutá - Tys mé ztracené nebe.
Seno - Přinesla jsi mi štěstí
Silenka - Velká je touha má po tobě
Sítina - Smím přijíti, až budeš sama?
Skořicovník - Neznáme se odněkud? Jste mi povědomá
Slaměnka - Chci býti hoden tvé lásky
Sléz - Jsi krásná, ale srdce máš z ledu
Slíva - Zdá se mi často o tobě
Slívový květ - Sním jen o tobě, ale marně
Slívový list - Tys nesplnila mé očekávání
Slunečnice - Nemůžeš se zříci alespoň trochu své hrdosti?
Slzičky - Jsem na věky tvůj
Smetanka - Jsi nerozumná, neboť jsi v lásce jako dítě
Smolnička - U mne najdeš úlevy
Smrková větvička - Musíš si zasloužit mou důvěru
Snědek - Překvapím tě!
Sněženka - Tys moje první láska. Tys mi blahou vzpomínkou.
Sporýš - Spoléhej na mou lásku
Starček - Vzpomeň si někdy, třeba s hněvem
Statice - Trvalá krása.
Stéblo obilné - Proč jsi tak bojácný, musíš se mít více k světu
Stéblo travní - Čekám na tvoji odpověď
Stračka polní - Nevěřím ti. Tvá věrnost není příliš pevná
Střemchová větvička - Smím tě opět navštívit?
Stulík - Podej mi svou ruku
Sušené listy - Smutek.
Sveřep - Miluji tě stále
Světlík - Marně hledáš klid
Svída - Proč mě zlobíš svou tvrdohlavostí?
Svízel - Jen jednou kvete máj našeho života
Svlačec rolní-bílý - Buďme navždy přátelé
Svlačec rolní-modrý - Tvé oči jsou plny duševní dobroty
Svlačec rolní-růžový - Mne se nezbavíš
Šafrán - Závidíš mi
Šáchor jedlý - Máš-li mě opravdu ráda, jsem šťasten
Šalvěj - Potěš mě v mém zármutku
Šeřík - Miluješ mě opravdu?
Špenát - Chceš mě za muže?
Šťavel - Zapomeň, více se již nesetkáme
Štírovník - Jen opravdová láska může zahojit všechny křivdy
Šťovík - Překážky tě nesmí odradit
Tabák - Rád vzpomínám na místa,kde jsme se scházívali
Tabákový květ - Dovedeš mne obveselovat
Tařice - Rád vzpomínám na okamžik, kdy jsme se poprvé viděli
Tavolník -Kam pohlédnu nyní, všechno mě těší
Tis - Pro tebe chci žít i zemřít. Chci vytrvale pracovati, abychom dospěli k cíli!
Tolije - Daruj i ty mně své srdce
Topolová větvička - Svěř se mi docela
Trn - Která růže bez trní, která láska bez zármutku
Trnka - Nechápu, proč se na mne hněváš
Třeslice - Ty mne neuznáváš
Třešeň - Věřím, že se mezi námi rodí láska
Třešňový květ - Budeš opětovati moji lásku?
Třezalka - Jsi pochlebník
Třtina cukrová - Prohlédl jsem tě. Jsi kam vítr, tam plášť
Tulipán - Tvá krása nemá vnitřní hodnoty, Jsi skvělý milenec.
Tulipán rudý - Miluješ nádherně.
Tulipán žlutý - Ve tvém úsměvu je slunce.
Tulipán různobarevný - Máš krásné oči.
Tykev - Po tvém boku najdu ráj
Úročník - Vyplač se u mne
Vanilka - Vítězství je tvé
Vánoční růže - Přání dobré nálady.
Vavřín - Čistá láska zvítězila
Vaz - Brzy budeme navždy svoji
Večernice - Kéž bych mohl spáti na tvých ňadrech
Vičenec - Já tě neopustím, důvěřuj mi
Vikev - Zatrať veškeré pochybnosti
Vinná réva - Jsem s tebou šťasten
Vinný hrozen - Prosím jen o jeden polibek
Vinný květ - Těší mě i sebemenší dárek jod tebe
Vinný list - Přijď a zůstaň mi věrná
Violka vonná - Mé nároky jsou skromné
Violka vonná - bílá - Tajná láska je nejsladší
Violka vonná - modrá - Srdce spojená věrnu láskou nikdo nerozloučí
Violka vonná - žlutá - Vezměme se, než uprchne naše mládí
Višeň - Znám tvé smýšlení
Vítod - Jsme spojení láskou svou
Vlaštovičník - Proč se chvěješ v mém náručí?
Volské oko - Ode mne nemůžeš čekat lásku
Voskovka - Mohu být šťasten jen s tebou
Vraní oko - Jen jednou mohu milovati, marná je tvoje snaha
Vratič - Láska často i poblouzní
Vrba - Na naši lásku mi zbyla jen vzpomínka
Vrba smuteční - Své štěstí jsem již pochoval
Vřes - Kdykoliv jsem sám, vzpomenu si na tebe
Vstavač - Sobectvím si neposloužíš
Zázvor - Miluješ mě opravdu?
Zelí - Proč se mi vyhýbáš?
Zemědým - Proč rušíš dané mi slovo?
Zeměžluč - Nemohu se od tebe odloučit
Zimostráz - Jsi příliš svéhlavá
Zvonek - Kdy tě zase uvidím?
Žabinec - Netrap se, svému osudu neujdeš
Žalud - Jsme pro sebe ztraceni
Žito - Toužím po tobě
Žitný klas - Zapomínáš na mne
Žluťucha - Jsi příliš netrpělivý
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama